Mitä metsä merkitsee sinulle?

02.07.2022


Monille meistä suomalaisista metsä on rakas ja tärkeä paikka. 

Siellä on leikitty lapsena. Metsään mennään poimimaan sieniä ja marjoja, ulkoiluttamaan koiraa, metsästämään riistaa ja nauttimaan metsässä olemisen rauhasta, kauniista maisemista ja hiljaisuudesta. 

Meillä suomalaisilla on luontainen kyky olla metsässä ja tulla toimeen metsäluonnon kanssa. Se on ominaisuus, joka ei ole ihan niin itsestäänselvä kaikille ihmisille kaikkialla. Maailmassa on paljon ihmisiä, joita metsä voi pelottaa ja joille metsän hiljaisuus ja kokemus yksin olemisesta luonnon ympäröimänä voi olla aivan outo kokemus ja maailma, jonne meneminen tuntuu vieraalta. 

Meidät suomalaiset on kuitenkin aina tunnettu metsäkansana. Metsä on ollut meille aina kirkko, pyhää aluetta ja historiassa myös suoja ja turva, jonne on paettu vainolaisia ja kyliin hyökänneitä ihmisiä. Metsää on kaskettu pelloiksi viljasadon saamiseksi, siellä on poltettu tervaa, josta saatu raha on taannut toimentuloa kokonaisille kyläyhteisöille. 

Teollistumisen ja kaupunkiasumisen lisääntymisen myötä myös paljon siitä, mikä suomessa ennen oli luonnollista elämää ja osa joka päiväistä toimeentuloa, on myös kadonnut. Yhä kasvava joukko ihmisiä tuntee tänä päivänä kaipuuta takaisin metsään, takaisin syvään ja aitoon, vuorovaikutteiseen luontosuhteeseen. Meihin suomalaisiin on historian ja kulttuurin myötä sisäänrakennettu paitsi kyky olla metsässä, myös kaipaus päästä metsään ja elää syvässä, pyhässä yhteydessä metsän ja metsäluonnon kanssa. 

Muinaisessa Suomessa metsä käsitettiin omana elinpiirinään, alueena jossa vallitsivat aivan omat lait ja jossa täytyi toimia tietyllä tavalla, kunnioittavasti, jotta välit metsään ja sen haltijoihin, eli henkiin jotka hallitsivat metsää säilyivät hyvinä ja ihmiselle oli taattu onni saada metsästä ruokansa, lääkekasvit, riista, marjat ja sienet.  

Maailmassa on lukuisia tutkimuksia, joiden mukaan jo 20 minuutin metsässä olo vähentää ihmisen stressihormoonin tasoa, laskee verenpainetta ja hidastaa pulssia merkitttävässä määrin. Japanissa metsäkävelyjä määrätään lääkkeeksi masentuneelle ihmiselle ihan lääkärien toimesta. Euroopassa on tehty tutkimuksia siitä miten metsässä olo voi vaikuttaa merkittävästi neuropsykiatrisia oireita, kuten ADHD:ta tai autismikirjon dieagnooseja omaavien lasten hyvinvointiin ja kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen. 

Suomessakin suositellaan jo tällaisten lasten, sekä erilaisista motorisista ongelmista kärsivien avuksi oleskelua metsässä, kallioille kiipeilyä, poluilla kävelyä, puiden halaamista. Tutkimuksissa on saatu myös näyttöä siitä, miten runsas metsässä oleilu parantaa ihmisen immuunivastetta ja suojaa erilaisilta virus tai bakteeritaudeilta. Tämä tapahtuu ihan kosketuksissa olosta metsämaahan ja puihin, kun metsän runsas terveellinen bakteerikanta siirtyy ihmisen iholle ja parantaa sitä kautta kehon omaa puolustusjärjestelmää. 

Metsä on elävä, moniulotteinen ja mahtava kokonaisuus. Se on oikeastaan ilmainen, suunnattoman monipuolinen hyvinvoinnin varasto ja lähde, joka on ilmaiseksi meistä jokaisen saatavilla 

Mitään erityisiä ja suuria vaatimuksia ei metsällä sinua kohtaan ole. Se riittää, että tunnet aitoa halua ja kaipuuta syventää omaa luontosuhdettasi ja kokemustasi metsästä.