Vastuullisuus

Yrityksen sitoutuminen kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen


Kaarneen kutsu on sitoutunut avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, kestävän kehityksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen kaikessa toiminnassaan. Kaarneen kutsu tahtoo auttaa yksilöitä, toisia yrityksiä ja suomalaista yhteiskuntaa omilla toimillaan kohti  kestävän kehityksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden mukaisia tavoitteita.SITOUMUKSET

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

 1. Tuotamme kaikki palvelumme ja tuotteemme luontovaikutukset ja ympäristöhaitat minimoiden.
 2. Yritys on itse aktiivinen ja lisäksi rohkaisee omia yhteistyötahojaan ympäristöä suojeleviin ja ilmastonmuutosta hillitseviin toimenpiteisiin.
 3. Yrityksen oman hiilijalanjäljen jatkuva seuranta ja  ympäristövastuullisen toiminnan kehittäminen
 4. Suosimme ympäristömerkittyjä tuotteita ja palvelun tarjoajia kaikessa toiminnassamme.
 5. Suosimme yritystoiminnassa tarvittujen digitaalisten laitteiden kierrätystä ja kestävää käyttöä.
 6. Lähdemme hakemaan Green Care sertifiointia yrtykselle vuoden 2023 aikana.
 7. Tavoitteiden saavuttamisen seuranta ja siitä viestiminen yrityksen eri kanavissa.

IHMISTEN HYVINVOINTI

 1. Yrityksen keskiössä on luontoperutaisten hyvinvointipalvelujen tuottaminen
 2. Luonnon tuominen lähelle ihmistä palvelujen, koulutusten, kurssien ja elämystapahtumien välityksellä.
 3. Asikkaiden aktivoiminen ja sitouttaminen luonnon kantokykyä tukeviin elämäntapoihin omaa hyvinvointia tukevien palvelujen ja oman luontosuhteen välityksellä.
 4. Ilmastoahdistuksen kanssa toimimisen ja ilmastoriskeihin sopeutumisen tukeminen asikkaiden hyvinvointia tukevilla keinoilla.
 5. Luonnon monimuotoisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Kaarneen kutsu tekee aktviisita työtä sen säilyttämiseksi.
 6. Paikallisen lähiluonnon ja kulttuurin tuntemus ja niistä viestiminen eri kanavissa


TALOUDELLINEN KESTÄVYYS

 1. Läpinäkyvyys ja avoimuus kaikessa toiminnassa
 2. Kaarneen Kutsu toimii osana hyvää ja kestävää yhteiskuntaa ja ohjaa 5%  kaikesta liiketoimintansa tuotosta Luontoliiton metsiensuojelu ohjelmaaan lahjoitusten kautta vuonna 2022
 3. Kaarneen kutsu pyrkii ympäristövastuullisessa toiminnassaan pitkäjänteisyyteen ja jatkuvaan seurantaan. Tämä vastuullisuusohjelma on voimassa vuoteen 2027 asti.